dilluns, 28 de setembre del 2009

un altre pessic de terres laponeshores i hores... i el sol no s'acabava de pondre...