dimecres, 23 d’abril de 2008

Sant Jordi

"Com m'agradaria poder-ne comprar, de silenci, i no em refereixo a comprar una casa al camp rotllo s'hi està molt tranquil aquí i el ca se pot esbravar i poden jugar sense perill les criatures, compres silenci, val, però també compres solitud i avorriment. Comprar només silenci, pujar a l'avió i que els motors no fessin renou, que el bebè del darrere no ploràs, i que el comandant deixàs de dir, el tiempo en barcelona es... bueno, siempre es bueno cony, calla d'una puta vegada joder, que t'agrada més el micro que al quintero un yoyo, comprar silenci per exemple sis euros l'hora, no, pensem en euros, cinc euros l'hora li vaig dir al pintor però no em va entenre, no entenia res."

El misteri de l'amor, Joan Miquel Oliver